Zadejte hledaný výraz
Možná, že hledáte...
Zavřít

Postup v případě škodní události

Jak postupovat v případě škodní události na majetku
 • V případě potřeby přivolejte složky záchranného systému na jednotném evropském telefonním čísle 112.
 • Pokud je nezbytné zasáhnout, aby se rozsah škody dále nezvyšoval, resp. bylo zabráněno vzniku dalších škod, musí být zajištěny dostatečné důkazy o rozsahu škody, popř. o likvidaci zničených věcí. Důkazy se rozumí např. vyhotovení podrobného zápisu s Policií, hasiči, popř. jinými úředními orgány, zajištění fotodokumentace, videonahrávky či škody zdokumentované jiným průkazným způsobem.
 • Pokud máte v pojistné smlouvě sjednány asistenční služby, můžete se obrátit o pomoc i na Asistenční službu pojišťovny.

Jak postupovat v případě škodní události na vozidle
 • Zajistěte vozidlo proti pohybu, vypněte motor.
 • Zapněte výstražná světla, oblečte si vesty a pokud to situace dovolí, umístěte výstražný trojúhelník.
 • Zkontrolujte stav účastníků dopravní nehody a pokud je třeba přivolejte složky záchranného systému na čísle 112.
 • Pokud je to možné opusťte prostor pozemní komunikace, nevstupujte do vozovky, vhodné je využít například prostor za svodidly.
 • S vozidly nehýbejte, pokud to není nezbytné pro umožnění provozu dopravních prostředků hromadné přepravy osob apod. V takévm případě vždy pořiďte dostačující dokumentaci stavu vozidel po nehodě plus fotodokumentaci či například video.
 • V případě, že je Vaše vozidlo nepojízdné, potřebujete odtah nebo pomoc na cestách volejte asistenční linku své pojišťovny, případně Asistenční službu 1224 (tel. 1224), která Vás na asistenční linku pojišťovny přepojí. Telefonní číslo naleznete na asistenční kartičce Vaší pojišťovny. Rozsah asistenčních služeb se může lišit v závislosti na Vašem pojistném programu.
 • Sepište Záznam o dopravní nehodě, který naleznete ve Vašem „driver setu“, případně k nehodě přivolejte Policii.

Kdy volat policii?
 • 1) Zranění (i drobnému) nebo úmrtí
 • 2) Škoda přes 100 000 Kč (na vozidle nebo přepravovaných věcech)
 • 3) Škoda třetí strany (pokud došlo k poškození majetku někoho dalšího, například svodidel, značky, pozemní komunikace a příslušenství, fasády domu, plotu…nebo došlo ke sražení zvěře)
 • 4) Únik provozních kapalin
 • 5) Nehoda blokuje provoz a nelze jednoduše obnovit plynulost provozu
 • 6) Trestný čin (při nehodě došlo k přestupku či tresnému činu)
 • 7) Alkohol, drogy u některého účastníka nehody
 • 8) Ujetí od nehody jedním z řidičů
 • 9) Některý z účastníků nemá řidičské oprávnění
 • 10) Nejasný viník, strany se o vině neshodnou, účastník odmítne poskytnout součinnost při sepdání Záznamu o nehodě
 

Škodní událost bez zbytečného odkladu nahlaste telefonicky, mailem nebo pomoci on-line formuláře své pojišťovně, kde Vám bude přiděleno číslo pojistné události. Škodní událost můžete nahlásit také prostřednictvím naší makléřské společnosti, případně Vám můžeme s nahlášením pomoci a poradit.

 

Při jakýchkoliv problémech s likvidací či pokud budete potřebovat pomoci s likvidací pojistné události nás kontaktujte.


Kontakty pro pomoc v případě pojistné události či její likvidace:
 • Telefonicky: +420 602 351 941
 • Email: info@RBRO.cz

Pro komunikaci si prosíme připravte následující údaje:
 • Obchodní jméno / Jméno a Příjmení pojištěného uvedeného na pojistné smlouvě
 • Číslo pojistné smlouvy
 • IČO/ RČ
 • Kontaktní osoba (pokud je jiná než pojištěný)
 • Kontaktní telefon, fax, e-mail
 • Datum události
 • Místo škody
 • Popis škody
 • Předpokládaná výše škody
Nebo využijte náš online formulář hlášení pojistné události.
 
 
Tato webová stránka používá soubory cookies
Mezi soubory cookies používané touto webovou stránkou patří technické (nutné), analytické, konverzní, trackingové a marketingové cookies. V informacích o souborech cookies se o nich dozvíte více informací a můžete zde kdykoliv změnit volbu cookies. Dáváme Vám možnost ponechat pouze nutné cookies, udělit souhlas pro ukládání a následné zpracování všech uvedených cookies či prostřednictvím možnosti „upravit“ zvolit jinou Vámi preferovanou variantu.